27.01.2023

Γραμμή Διαλογής Πατάτας — Potatoes Sorting, Grading and Packing Line_NovatecPOTATOES SORTING, GRADING AND PACKING LINE, Cap. up to 20 Tonnes per Hour УПАКОВКА И линия сортировки картофеля ΓΡΑΜΜΗ ΔΙΑΛΟΓΗΣ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ…

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *